สถาบันสอนสักคิ้วเชิงการแพทย์  1 เดียวในประเทศไทย ที่ได้ "รวมหลักสูตรเรียนสักคิ้ว" จากทุกมุมโลกมาไว้ที่นี่ มาตรฐานการรับรองหลักสูตร จากสถาบันชั้นนำต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 
             หลักสูตรการเรียนสักคิ้ว ของเรา มีการพัฒนาหลักสูตร จากสถาบัน BIOTEK ประเทศอิตาลี, สถาบัน PHIBROW, และอีกหลากหลายสถาบันจากทั่วโลกเพื่อให้นักเรียนที่มา "เรียนสักคิ้ว" กับสถาบันมั่นใจได้ว่า หลักสูตรการเรียนสักคิ้วของท่าน จะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
image

Microblading คิ้วลายเส้น 3-6 มิติ คือการใช้อุปกรณ์เฉพาะที่เรียกว่าใบมีดเพ้นท์ สร้างลายเส้นเพื่อเลียนแบบขนคิ้วตามทิศทางขนคิ้วจริงที่มี เพื่อให้คิ้วเป็นรูปทรงตามที่กำหนดไว้ และขนคิ้วที่เลียนแบบนั้น จะดูเสมือนขนจริงเป็นธรรมชาติ  ความแตกต่างของคิ้ว 3 มิติ และ คิ้ว 6 มิติ คือรายละเอียดของเส้นที่มีความสลับซับซ้อน และความเสมือนจริงที่แตกต่างกันออกไป โดยปกติแล้วอ.ผู้สอนจะสอนทั้ง 3 มิติ และ 6 มิติ เพื่อให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์และเลือกใช้ได้ตามลักษณะความหนาบางของขนคิ้วจริงของลูกค้า

รายละเอียดการเรียน
วันที่ 1 Drawing
     - การออกแบบทรงคิ้ว ให้เหมาะกับโครงหน้าแต่ละแบบ แต่ละเชื้อชาติ
     - ฝึกออกแบบทรงคิ้วในรูปแบบต่างๆ ตามสัดส่วนที่เหมาะสม(บนกระดาษ)
     - ฝึกออกแบบ บนหัวหุ่น (เสมือนสัดส่วนคนจริง)ใช้การตัดแผ่นหนังแปะหัวหุ่น
     - (การบ้าน) ฝึกลายเส้นเริ่มต้น ทีละขั้นตน(บนกระดาษ)
 วันที่ 2-3 Practice (Microblading)
    - ฝึกการกรีดลายเส้น ด้วยด้ามเพ้นท์ (บนแผ่นหนัง)
    - ฝึกการกรีดด้ามเพ้นท์ และทิศทางการทำงานที่ถูกต้อง (บนหัวหุ่น)
    - ปรับการวางทิศทางใบมีด ช่องไฟต่างๆ
    - ปรับและแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
 วันที่ 4 Testing
   - สอบปฎิบัติกับคนจริง
   - การจัดสเตชั่นอุปกรณ์การทำงาน
   - การพูดคุยกับลูกค้า และวิธีปฎิบัติงาน เมื่อเจอสถานการณ์จริง
   - ขั้นตอนการปฎิบัติงาน และเก็บรายละเอียดงาน
   - การให้ผลิตภัณฑ์หลังสัก และให้คำแนะนำอย่างถูกวิธี

หลังเรียนจบ : เมื่อผ่านการประเมินตามเกณฑ์จากอ. ผู้สอน นักเรียนสามารถรอรับใบประกาศได้ในวันสุดท้ายที่สอบค่ะ

image

คิ้วสีฝุ่น - ออมเบลย์ - สไลด์คิ้ว
Powder Brows คิ้วสีฝุ่น คือ การใช้เครื่องสักค่อยๆ ระบายสีที่ต้องการลงบนทรงคิ้วที่วาดไว้ ให้เป็นทรง แต่มีสีที่อ่อนบาง เสมือนสีฝุ่น 
OMBRE Brows คิ้วออมเบลย์ คือ การใช้เครื่องสักค่อยๆ ไล่ระดับสี ให้อ่อนบาง สวยงาม ทั้งทรง โดยมากจะมีการไล่ระดับสี อ่อน เข้ม ตามพื้นผิวของลูกค้า
Shading Brows สไลด์คิ้ว คือ การใช้เครื่องสักค่อยๆ ระบายสีลงบนคิ้วที่ได้ทำการวาดทรงไว้ ให้มีลักษณะคม - ชัด เป็นทรงทึบ โดยไล่ระดับสีของหัวคิ้วให้มีลักษณะอ่อนไปจนถึงปลายคิ้ว หรือที่เรียกอีกอย่างว่า (คิ้วถาวร)

รายละเอียดการเรียน
 วันที่ 1 Drawing
     - การออกแบบทรงคิ้ว ให้เหมาะกับโครงหน้าแต่ละแบบ แต่ละเชื้อชาติ
     - ฝึกออกแบบทรงคิ้วในรูปแบบต่างๆ ตามสัดส่วนที่เหมาะสม (บนกระดาษ)
     - ฝึกออกแบบ บนหัวหุ่น (เสมือนสัดส่วนคนจริง)ใช้การตัดแผ่นหนังแปะหัวหุ่น
วันที่ 2-3 Practice (Shading)
     - ฝึกการสไลด์บนหัวหุ่น ด้วยเครื่องสัก
     - การใช้เครื่องมือและวิธีการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสม
     - ฝึกการไล่ระดับสี และการใช้สีบนหัวหุ่น
     - ปรับและแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
วันที่ 4 Testing
     - สอบปฎิบัติกับคนจริง
     - การจัดสเตชั่นอุปกรณ์การทำงาน
     - การพูดคุยกับลูกค้า และวิธีปฎิบัติงาน เมื่อเจอสถานการณ์จริง
     - ขั้นตอนการปฎิบัติงาน และเก็บรายละเอียดงาน
     - การให้ผลิตภัณฑ์หลังสัก และให้คำแนะนำอย่างถูกวิธี 

หลังเรียนจบ : เมื่อผ่านการประเมินตามเกณฑ์จากอ. ผู้สอน นักเรียนสามารถรอรับใบประกาศได้ในวันสุดท้ายที่สอบค่ะ 


Microblading คิ้วลายเส้น 3-6 มิติ คือการใช้อุปกรณ์เฉพาะที่เรียกว่าใบมีดเพ้นท์ สร้างลายเส้นเพื่อเลียนแบบขนคิ้วตามทิศทางขนคิ้วจริงที่มี เพื่อให้คิ้วเป็นรูปทรงตามที่กำหนดไว้ และขนคิ้วที่เลียนแบบนั้น จะดูเสมือนขนจริงเป็นธรรมชาติ  ความแตกต่างของคิ้ว 3 มิติ และ คิ้ว 6 มิติ คือรายละเอียดของเส้นที่มีความสลับซับซ้อน และความเสมือนจริงที่แตกต่างกันออกไป โดยปกติแล้วอ.ผู้สอนจะสอนทั้ง 3 มิติ และ 6 มิติ เพื่อให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์และเลือกใช้ได้ตามลักษณะความหนาบางของขนคิ้วจริงของลูกค้า

รายละเอียดการเรียน
วันที่ 1 Drawing
     - การออกแบบทรงคิ้ว ให้เหมาะกับโครงหน้าแต่ละแบบแต่ละเชื้อชาติ
     - ฝึกออกแบบทรงคิ้วในรูปแบบต่างๆ ตามสัดส่วนที่เหมาะสม(บนกระดาษ)
     - ฝึกออกแบบ บนหัวหุ่น (เสมือนสัดส่วนคนจริง)ใช้การตัดแผ่นหนังแปะหัวหุ่น
     - (การบ้าน) ฝึกลายเส้นเริ่มต้น ทีละขั้นตน(บนกระดาษ)
 วันที่ 2-3 Practice (Microblading)
     - ฝึกการกรีดลายเส้น ด้วยด้ามเพ้นท์ (บนแผ่นหนัง)
     - ฝึกการกรีดด้ามเพ้นท์ และทิศทางการทำงานที่ถูกต้อง (บนหัวหุ่น)
     - ปรับการวางทิศทางใบมีด ช่องไฟต่างๆ
     - ปรับและแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
วันที่ 4 Testing
     - สอบปฎิบัติกับคนจริง
     - การจัดสเตชั่นอุปกรณ์การทำงาน
     - การพูดคุยกับลูกค้า และวิธีปฎิบัติงาน เมื่อเจอสถานการณ์จริง
     - การเก็บรายละเอียดงาน
     - การเลือกใช้ผลิตภัณธ์หลังสัก และให้คำแนะนำอย่างถูกวิธี

 


คิ้วสีฝุ่น - ออมเบลย์ - สไลด์คิ้ว
Powder Brows คิ้วสีฝุ่น คือ การใช้เครื่องสักค่อยๆ ระบายสีที่ต้องการลงบนทรงคิ้วที่วาดไว้ ให้เป็นทรง แต่มีสีที่อ่อนบาง เสมือนสีฝุ่น 
OMBRE Brows คิ้วออมเบลย์ คือ การใช้เครื่องสักค่อยๆ ไล่ระดับสี ให้มีความอ่อนบาง สวยงามทั้งทรงโดยมากจะมีการไล่ระดับสี อ่อน-เข้ม ตามลักษณะผิวลูกค้า
Shading Brows สไลด์คิ้ว คือ การใช้เครื่องสักค่อยๆ ระบายสีลงบนคิ้วที่ได้ทำการวาดทรงไว้ ให้มีลักษณะคม - ชัด เป็นทรงทึบ โดยไล่ระดับสีของหัวคิ้วให้มีลักษณะอ่อนไปจนถึงปลายคิ้ว หรือที่เรียกอีกอย่างว่า (คิ้วถาวร)

รายละเอียดการเรียน
 วันที่ 5 Beginning for Shading
     - ฝึกการใช้เครื่องสัก เพื่อทำการ Shading (บนกระดาษ) และแผ่นหนัง
     - ฝึกทักษะการไล่ระดับสีในแต่ละขั้น (บนหัวหุ่น)
วันที่ 6-7 Practice
     - ฝึกการสไลด์บนหัวหุ่น ด้วยเครื่องสัก
     - การใช้เครื่องมือและวิธีการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสม
     - ฝึกการไล่ระดับสี และการใช้สีบนหัวหุ่น
     - ปรับและแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
วันที่ 8 Testing
     - สอบปฎิบัติกับคนจริง
     - การจัดสเตชั่นอุปกรณ์การทำงาน
     - การพูดคุยกับลูกค้า และวิธีปฎิบัติงานเมื่อเจอสถานการณ์จริง
     - การเก็บรายละเอียดงาน
     - การให้ผลิตภัณฑ์หลังสัก และให้คำแนะนำอย่างถูกวิธี

หลังเรียนจบ : เมื่อผ่านการประเมินตามเกณฑ์จากอ. ผู้สอน นักเรียนสามารถรอรับใบประกาศได้ในวันสุดท้ายที่สอบค่ะ


Microblading คิ้วลายเส้น 3-6 มิติ คือ การใช้อุปกรณ์เฉพาะที่เรียกว่าใบมีดเพ้นท์ สร้างลายเส้นเพื่อเลียนแบบขนคิ้วตามทิศทางขนคิ้วจริงที่มี เพื่อให้คิ้วเป็นรูปทรงตามที่กำหนดไว้ และขนคิ้วที่เลียนแบบนั้น จะดูเสมือนขนจริงเป็นธรรมชาติ  ความแตกต่างของคิ้ว 3 มิติ และ คิ้ว 6 มิติ คือรายละเอียดของเส้นที่มีความสลับซับซ้อน และความเสมือนจริงที่แตกต่างกันออกไป โดยปกติแล้วอ.ผู้สอนจะสอนทั้ง 3 มิติ และ 6 มิติ เพื่อให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์และเลือกใช้ได้ตามลักษณะความหนาบางของขนคิ้วจริงของลูกค้า

รายละเอียดการเรียน
วันที่ 1 Drawing

     - การออกแบบทรงคิ้ว ให้เหมาะกับโครงหน้าแต่ละแบบ แต่ละเชื้อชาติ
     - ฝึกออกแบบทรงคิ้วในรูปแบบต่างๆ ตามสัดส่วนที่เหมาะสม(บนกระดาษ)
     - ฝึกออกแบบบนหัวหุ่น (เสมือนสัดส่วนคนจริง) ใช้การตัดแผ่นหนังแปะหัวหุ่น
     - (การบ้าน) ฝึกลายเส้นเริ่มต้น ทีละขั้นตน(บนกระดาษ)
วันที่ 2 - 3 Practice (Microblading)
     - ฝึกการกรีดลายเส้น ด้วยด้ามเพ้นท์ (บนแผ่นหนัง)
     - ฝึกการกรีดด้ามเพ้นท์ และทิศทางการทำงานที่ถูกต้อง (บนหัวหุ่น)
     - ปรับการวางทิศทางใบมีด ช่องไฟต่างๆ
     - ปรับและแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
วันที่ 4 Testing
     - สอบปฎิบัติกับคนจริง
     - การจัดสเตชั่นอุปกรณ์การทำงาน
     - การพูดคุยกับลูกค้า และวิธีปฎิบัติงาน เมื่อเจอสถานการณ์จริง
     - การเก็บรายละเอียดงาน
     - การให้ผลิตภัณธ์หลังสัก และให้คำแนะนำอย่างถูกวิธี
วันที่ 5 Design Eyebrow Europe style
     - การฝึกออกแบบทรงคิ้วสไตล์ยุโรป, อเมริกา, ลาติน เพื่อให้เหมาะกับโครงหน้า

คิ้วสีฝุ่น - ออมเบลย์ - สไลด์คิ้ว
Powder Brows คิ้วสีฝุ่น คือ การใช้เครื่องสักค่อยๆ ระบายสีที่ต้องการลงบนทรงคิ้วที่วาดไว้ ให้เป็นทรง แต่มีสีที่อ่อนบาง เสมือนสีฝุ่น 
OMBRE Brows คิ้วออมเบลย์ คือ การใช้เครื่องสักค่อยๆ ไล่ระดับสี ให้อ่อนบาง สวยงาม ทั้งทรง โดยมากจะมีการไล่ระดับสี อ่อน เข้ม ตามพื้นผิวของลูกค้า
Shading Brows สไลด์คิ้ว คือ การใช้เครื่องสักค่อยๆ ระบายสีลงบนคิ้วที่ได้ทำการวาดทรงไว้ ให้มีลักษณะคม - ชัด เป็นทรงทึบ โดยไล่ระดับสีของหัวคิ้วให้มีลักษณะอ่อนไปจนถึงปลายคิ้ว หรือที่เรียกอีกอย่างว่า (คิ้วถาวร)

รายละเอียดการเรียน
วันที่ 5 - 6 Practice Shading Brows

     - ฝึกการสไลด์ (บนหัวหุ่น)ด้วยเครื่องสักการใช้เครื่องมือและวิธีการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสมฝึกการไล่ระดับสี และการใช้สีบนหัวหุ่น การปรับและแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
วันที่ 7 Testing

     - สอบปฎิบัติกับคนจริง การปฎิบัติและขั้นตอนวิธีการทำงาน การเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ทำจริงการเก็บรายละเอียดงานการแนะนำผลิตภัณฑ์หลังสักอย่างถูกวิธี
วันที่ 8 Review
     - ทบทวนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นักเรียนสามารถนำแบบมาสอบเพิ่มได้
วันที่ 9 Lip Tattoo สักปาก – สักขอบตา
     - การใช้เครื่องมือ และเข็มให้เหมาะกับงานที่ทำขึ้นตอนต่าง ๆ วิธีการทำ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดระหว่างทำการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า, โรคต่างๆ ที่ต้องเฝ้าระวังและวิธีป้องกัน
วันที่ 10 Testing
     - สอบปฎิบัติสักปาก – สักขอบตาขั้นตอนการทำงานการเตรียมสเตชั่น และอุปกรณ์ต่างๆ การดูแลหลังปฎิบัติงาน และการให้คำแนะนำอย่างถูกวิธี

เมื่อจบครบทุกหลักสูตรแล้ว นักเรียนยังสามารถทบทวนต่อ หรือนำแบบมาสอน ในส่วนที่คิดว่ายังไม่มั่นได้โดยไม่จำกัดระยะเวลาค่ะ


Microblading คิ้วลายเส้น 3-6 มิติ คือการใช้อุปกรณ์เฉพาะที่เรียกว่าใบมีดเพ้นท์ สร้างลายเส้นเพื่อเลียนแบบขนคิ้วตามทิศทางขนคิ้วจริงที่มี เพื่อให้คิ้วเป็นรูปทรงตามที่กำหนดไว้ และขนคิ้วที่เลียนแบบนั้น จะดูเสมือนขนจริงเป็นธรรมชาติ  ความแตกต่างของคิ้ว 3 มิติ และ คิ้ว 6 มิติ คือรายละเอียดของเส้นที่มีความสลับซับซ้อน และความเสมือนจริงที่แตกต่างกันออกไป โดยปกติแล้วอ.ผู้สอนจะสอนทั้ง 3 มิติ และ 6 มิติ เพื่อให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์และเลือกใช้ได้ตามลักษณะความหนาบางของขนคิ้วจริงของลูกค้า

รายละเอียดการเรียน
วันที่ 1 Drawing
     - การออกแบบทรงคิ้ว ให้เหมาะกับโครงหน้าแต่ละแบบ แต่ละเชื้อชาติ
     - ฝึกออกแบบทรงคิ้วในรูปแบบต่างๆ ตามสัดส่วนที่เหมาะสม(บนกระดาษ)
     - ฝึกออกแบบบนหัวหุ่น (เสมือนสัดส่วนคนจริง) ใช้การตัดแผ่นหนังแปะหัวหุ่น
     - (การบ้าน) ฝึกลายเส้นเริ่มต้น ทีละขั้นตน(บนกระดาษ)
วันที่ 2 - 3 Practice (Microblading)
     - ฝึกการกรีดลายเส้น ด้วยด้ามเพ้นท์ (บนแผ่นหนัง)
     - ฝึกการกรีดด้ามเพ้นท์ และทิศทางการทำงานที่ถูกต้อง (บนหัวหุ่น)
     - ปรับการวางทิศทางใบมีด ช่องไฟต่างๆ
     - ปรับและแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
วันที่ 4 Testing
     - สอบปฎิบัติกับคนจริง
     - การจัดสเตชั่นอุปกรณ์การทำงาน
     - การพูดคุยกับลูกค้า และวิธีปฎิบัติงาน เมื่อเจอสถานการณ์จริง
     - การเก็บรายละเอียดงาน
     - การให้ผลิตภัณธ์หลังสัก และให้คำแนะนำอย่างถูกวิธี
วันที่ 5 Design Eyebrow Europe style
     - การฝึกออกแบบทรงคิ้วสไตล์ยุโรป, อเมริกา, ลาติน เพื่อให้เหมาะกับโครงหน้า

คิ้วสีฝุ่น - ออมเบลย์ - สไลด์คิ้ว
Powder Brows คิ้วสีฝุ่น คือ การใช้เครื่องสักค่อยๆ ระบายสีที่ต้องการลงบนทรงคิ้วที่วาดไว้ ให้เป็นทรง แต่มีสีที่อ่อนบาง เสมือนสีฝุ่น 
OMBRE Brows คิ้วออมเบลย์ คือ การใช้เครื่องสักค่อยๆ ไล่ระดับสี ให้อ่อนบาง สวยงาม ทั้งทรง โดยมากจะมีการไล่ระดับสี อ่อน เข้ม ตามพื้นผิวของลูกค้า
Shading Brows สไลด์คิ้ว คือ การใช้เครื่องสักค่อยๆ ระบายสีลงบนคิ้วที่ได้ทำการวาดทรงไว้ ให้มีลักษณะคม - ชัด เป็นทรงทึบ โดยไล่ระดับสีของหัวคิ้วให้มีลักษณะอ่อนไปจนถึงปลายคิ้ว หรือที่เรียกอีกอย่างว่า (คิ้วถาวร)

รายละเอียดการเรียน
วันที่ 5-6 Practice Shading Brows
     - ฝึกการสไลด์ (บนหัวหุ่น)ด้วยเครื่องสัก การใช้เครื่องมือและวิธีการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสม ฝึกการไล่ระดับสี และการใช้สีบนหัวหุ่น ปรับและแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
วันที่ 7 Testing
     - สอบปฎิบัติกับคนจริง การปฎิบัติและขั้นตอนวิธีการทำงาน การเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ทำจริง การเก็บรายละเอียดงาน, การให้ผลิตภัณฑ์หลังสัก และคำแนะนำอย่างถูกวิธี
วันที่ 8 Review
     - ทบทวนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น , นักเรียนสามารถนำแบบมาสอบเพิ่มได้
วันที่ 9 Lip Tattoo สักปาก – สักขอบตา
     - การใช้เครื่องมือ และเข็มให้เหมาะกับงานที่ทำ ขึ้นตอนต่าง ๆ วิธีทำ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดระหว่างทำ การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า -โรคต่างๆ ที่ต้องเฝ้าระวังและวิธีป้องกัน
วันที่ 10 Testing
     - สอบปฎิบัติสักปาก – สักขอบตา, ขั้นตอนการทำงาน, การเตรียมสเตชั่น และอุปกรณ์ต่างๆ การดูแลหลังปฎิบัติงาน และการให้คำแนะนำอย่างถูกวิธี

เมื่อจบครบทุกหลักสูตรแล้ว นักเรียนยังสามารถทบทวนต่อ หรือนำแบบมาสอน ในส่วนที่คิดว่ายังไม่มั่นได้โดยไม่จำกัดระยะเวลาค่ะ

 


(กดที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดเพิ่ม)