เครื่องสักคิ้ว รุ่นมาตรฐาน มีแบต

Attribute:

เครื่องสักคิ้วมาตรฐาน 2 ระบบ มีแบตเตอรี่ในตัว

Share

Share

เครื่องสักคิ้วรุ่น มาตราฐาน 2 ระบบ
 มีแบตเตอร์รี่ในตัว
 ใช้งานได้ทั้งแบบเสียบสายแล ะแบบไร้สาย
 แบตเตอร์รี่ใช้ได้นาน 2-3 ชม.
 ปรับความแรงได้ 3 ระดับ
ใช้กับเข็มและปลอกมาตราฐาน