เครื่องสักคิ้ว Ombre

เครื่องสักคิ้วสีฝุ่น ออมเบร

Share

Share

ผลักสีได้ดี ไม่มีสะดุด
เครื่องนิ่ง เงียบ เสถียร
มีแบตในตัว
ใช้งานแบบ เสียบสายและแบบไร้สาย 

อยากได้คิ้วสีฝุ่น ต้องเครื่องนี้เท่านั้น