เครื่องสักคิ้ว ไฉอี้รุ่นดั้งเดิม

Attribute:

เครื่องสักคิ้ว สักปาก รุ่นไฉอี้หัวฆ้อน

Share

Share

เครื่องสักไฉอี้ รุ่นดั้งเดิม
เครื่องทนทาน
มอเตอร์แน่น
สักติดง่าย
ถือว่าเป็นเครื่องที่ยังไม่ รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง