เครื่องสักคิ้ว รุ่นไฮจีนิค

Attribute:

เครื่องสักคิ้ว ไฮจินิค รุ่นดั้งเดิม ไม่มีแบต

Share

Share

ผลักสีดี ไม่มีสะดุด ถนอมผิวไม่ให้ช้ำ

เครื่องเดินลื่นไม่สะดุด แม้ผิวหนา เหนียว
สีติดเรียบลื่นสม่ำเสมอ
เข็มที่ใช้ ป้องกันการติดเชื้อ
ปลอดภัย 100%
ใช้ได้ครบ คิ้ว ตา ปาก เมโส สักตัว