สีสักคิ้ว สักปาก Jilong

Attribute:

สีสีกคิ้วสักปากยี่ห้อ Jilong

สีสัก

Share

Share

สีสักจากไต้หวัน
สีที่ช่างส่วนใหญ่ติดใจ
สักติดง่าย
สีสวย ติดดี
เนื้อสีข้น ละเอียด
ลอกแล้วให้สีที่เป็นธรรมชาต ิ