เครื่องสักคิ้วรุ่น มาตรฐาน

Attribute:

เครื่องสักคิ้ว ใช้สักได้ทั้งคิ้ว ตา ปาก

Share

Share

เครื่องสักคิ้วมาตรฐาน
เครื่องคอนโทลง่าย
สักได้ทั้งคิ้ว ตา ปาก
หาเข็มใช้ง่าย ใช้ได้กับเข็มทุกขนาด
ปลอกและเข็ม ราคาถูก

ปรับความแรงของเครื่องได้ตั ้งแต่ 22,000-35,000