ไม้บรรทัดวัดคิ้ว

Attribute:

ใช้วัดขนาดของคิ้ว แบบปลายจมูกโค้ง

Share

Share

เพื่อวัดคิ้ว 2 ข้างให้เท่ากัน

เพิ่มความแม่นยำ ในการวาดโครงคิ้ว

ปรับงอได้ตามรูปทรงหน้าของแต่ละคน