เข็มสักตัว Magnum

Attribute:

เข็มใช้กับเครื่องสักตัว

เข็มแมกนัม

1RS 3RS กลม 5RS กลม 5M ตรง 7M ตรง 7RM โค้ง 9M ตรง 9RM โค้ง 11M ตรง 13M ตรง 15M ตรง

Share

Share

เข็มสัก ใช้กับเครื่องสักตัว 

สามารถใช้สักคิ้ว สักปากได้