สเกลวัดคิ้ว แบบดิจิตอล

Attribute:

ไม้สเกลวัดคิ้วด้วยระบบดิจิตอล

Share

Share

ใช้สำหรับวัดความยาวของคิ้ว 

เพื่อให้ทั้ง 2 ข้างเท่ากัน

วัดด้วยระบบดิจิตอล 

มีความเสถียร แม่นยำ 100%