ถาดสแตนเลสใส่อุปกรณ์ (ไซส์S)

Attribute:

ถาดรูปไต สำหรับใส่สำลี S

Share

Share

ถาดรูปไต สำหรับวางอุปกรณ์ต่างๆ 

ให้ดูสะอาด ปลอดภัย 

สามารถขำเข้าเครื่องอบฆ่าเชื้อยูวีได้