ยาชาสักคิ้ว แบบน้ำ

Attribute:

ยาชาน้ำ สำหรับสักคิ้ว

Share

Share

ยาชาน้ำ ชาเร็ว ชานาน

ใช้หลังจากสักเปิดผิวลูกค้าแล้ว 

ทาทิ้งไว้ 1 นาที แล้วสามารถสักต่อได้เลย

โดยไม่ต้องเช็ดออก