แหวนใส่สีสัก 10 ชิ้น

แหวนสำหรับใส่สีสัก แบบหลุมลึก

Share

Share

สำหรับใส่สีสัก ใส่ยาชา หรือน้ำยาอื่นๆ

เพื่อแบ่งใช้คนต่อคน