แหวนใส่สี หลุมใหญ่ 10 ชิ้น

Attribute:

แหวนสำหรับใส่สีสัก แบบหลุมใหญ่

Share

Share

สำหรับใส่สีสัก ใส่ยาชา หรือน้ำยาอื่นๆ

เพื่อแบ่งใช้คนต่อคน