ตู้อบ UV ฆ่าเชื้อรุ่น 209

Attribute:

ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV

Share

Share

✨✨ตู้อบ STERILIZER✨✨

☠️ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV

☠️ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆให้ปราศจากเชื้อโรค