เครื่องสักคิ้วรุ่น มาตรฐาน

คุณสมบัติสินค้า:

เครื่องสักคิ้ว ใช้สักได้ทั้งคิ้ว ตา ปาก

Share

Share

เครื่องสักคิ้วมาตรฐาน
เครื่องคอนโทลง่าย
สักได้ทั้งคิ้ว ตา ปาก
หาเข็มใช้ง่าย ใช้ได้กับเข็มทุกขนาด
ปลอกและเข็ม ราคาถูก

ปรับความแรงของเครื่องได้ตั้งแต่ 22,000-35,000

#เครื่องสักตัว #เครื่องสีฝุ่น #เครื่องสักคิ้ว #เครื่องสักปาก #เครื่องombre #เครื่องออมเบร์ #เครื่องสักไฉอี้ #เครื่องสักมาตรฐาน #เครื่องสักดิจิตอล #อุปกรณ์สักคิ้ว #อุปกรณ์สักปาก #อุปกรณ์สัก