ยาชาสักคิ้ว แบบน้ำ นาโน30% 5ml

คุณสมบัติสินค้า:

ยาชาน้ำ สำหรับสักคิ้ว ใช้เติมระหว่างสัก #ยาชาก่อนสัก#ยาชาครีม#ครีมชา#ยาชาระหว่างสัก #ยาชานาโน #ยาชาแผ่น #อุปกรณ์สักคิ้ว

Share

Share

ชาเร็ว ชานาน

ใช้หลังจากสักเปิดผิวลูกค้าแล้ว 

ทาทิ้งไว้ 1 นาที แล้วสามารถสักต่อได้เลย

โดยไม่ต้องเช็ดออก

#ยาชาก่อนสัก#ยาชาครีม#ครีมชา#ยาชาระหว่างสัก #ยาชานาโน #ยาชาแผ่น #อุปกรณ์สักคิ้ว