ชั้นวางสี 36 ช่อง

#ชั้นวางสี #ที่วางสี #ชั้นใส่สี  #อุปกรณ์สักคิ้ว #อุปกรณ์สักปาก #อุปกรณ์สัก

Share

Share

ชั้นวางสี มีช่องทั้งหมด 36ช่อง ใช้ใส่สี หรือน้ำยาต่างๆ ขนาดกว้างต่อช่อง2.5ซม. และกว้างทั้งหมด 25ซม. ยาว 9ซม.

#ชั้นวางสี #ที่วางสี #ชั้นใส่สี  #อุปกรณ์สักคิ้ว #อุปกรณ์สักปาก #อุปกรณ์สัก