แบริเออใส

แบริเออใส

Share

Share

แบริเออใส ใช้พันถาดอุปกรณ์สัก ป้องกันการติดเชื้อ 

#แบบริเออ #แบริเออแบบใส  #เทปใส #อุปกรณ์สักคิ้ว #อุปกรณ์สักปาก #อุปกรณ์สัก