ปากกามาร์คสีขาว หัวเงิน

คุณสมบัติสินค้า:

ปากกามาร์ค สีขาว มาร์คจุดขอบปาก เพื่อมาร์คขอบไม่ออกเส้นที่กำหนดจุด

Share

Share

ใช้สำหรับการมาร์คขอบก่อนการสัก ใช้มาร์คขอบปากขอบคิ้วเพื่อเห็นทรงชัด
ง่ายต่อการสักขอบ

#ดินสอไฮไลท์ #ชุดปากกามาร์ค #ดินสอสีขาว #ปากกาขาว #ตัวลบปากกามาร์ค   #ดินสอเขียนคิ้ว #ดินสอแบบเชือก #ดินสอวาดโครงคิ้ว #ดินสอไฮไลท์  #ดินสอ  #อุปกรณ์สักคิ้ว #อุปกรณ์สักปาก #อุปกรณ์สัก