อบรมความรู้เชิงการแพทย์สำหรับช่างสักโรงพยาบาลยันฮี

อบรมความรู้เชิงการแพทย์สำหรับช่างสักโรงพยาบาลยันฮี 18/12/2017