สีสักคิ้ว ไฉอี้ ขวดขาวทึบ

Attribute:

สีสักคิ้ว สักปาก ไฉอี้ รุ่นขวดทึบสีขาว

สีสัก

Share

Share

สีสักคิ้ว สักปาก เนื้อน้ำ

สีที่ใครๆก็ก็รู้ว่าติดดีแค ่ไหน

ติดดี ติดทน ติดง่าย ติดเร็ว