ด้านเพ้นท์คิ้ว/เต้าเพียน คริสตัล 2 หัว

Attribute:

ด้ามเพ้นท์ สำหรับใส่ใบมีดทำคิ้วลายเส้น

Share

Share

ด้ามสำหรับใส่ใบมีด

เพื่อใช้ในการสักคิ้ว

ประเภทลายเส้น 3มิติ 6มิติ

มีทั้งแบบใช้ได้ด้านเดียว
และใส่ได้2ด้าน