ใบมีดดอททำคิ้วแบบสั้น

Attribute:

เข็มดอทแบบสั้น

Share

Share

เข็มดอท แบบสั้น  สำหรับใช้ทำคิ้วไฮบริท

ทำคิ้วดอท คิ้วสเปรย์ไฮไลท์ หรือคิ้วสีฝุ่น