เข็ม MESO

Attribute:

เข็มทำเมโส

ขนาด

Share

Share

เข็มสำหรับทำเมโสหน้าใส 

สามารถใช้ได้กับเครื่องสักไฮจินิค และเครื่องดิจิตอล