เข็มสักคิ้ว รุ่น Roller pin (เกาหลี)

Attribute:

เข็มสักคิ้วแบบกลิ้ง โดยไม่ใช้เครื่องสัก

ขนาด

Share

Share

สักคิ้วโดยไม่ต้องใช้เครื่องสัก
ให้ความเบาบาง
เน้นความเป็นธรรมชาติ
งานออกมาคล้ายการทำคิ้ว
Ombre ของฝั่งยุโรป