แรปแปะยาชา สำหรับงานสัก

Attribute:

แรปแปะยาชาก่อนสัก

Share

Share

แร็ปแปะยาชา 

การแปะแร็ปเพื่อไม่ให้อากาศ เข้า

และยาชาจะซึมลงผิวหนังลูกค้ าได้ดียิ่งขึ้น