ปากกามาร์คสำหรับงานสัก (สีแดง)

Attribute:

ปากการมาร์คจุดก่อนสัก

Share

Share

ใช้สำหรับการมาร์คคิ้วก่อนการสัก คิ้ว - ปาก

เส้นปากกาขนาด 0.5 mm