ชุดปากกามาร์ค สำหรับงานสัก

Attribute:

ปากการมาร์คจุดก่อนสัก

Share

Share

ใช้สำหรับการมาร์คคิ้วก่อนการสัก
รุ่นนี้ติดทน กันน้ำ
มี2หัว 2ขนาด
เส้นปากกาขนาด 1mm และ 0.5 mm

แถมฟรี ! ไม้บรรทัด