ปลอกเข็มสักคิ้ว รุ่นมาตรฐาน 12 ชิ้น

Attribute:

ปลอกเข็มสัก ใช้กับเครื่องสักรุ่นมาตรฐาน

ปลอกเข็มมาตรฐาน

ปลอก 1 ปลอก 3 กลม ปลอก 3 แบน ปลอก 5 กลม ปลอก 5 แบน ปลอก 7 แบน

Share

Share

ปลอกสำหรับเข็มสักคิ้ว 

ใช้กับเครื่องสักรุ่นมาตรฐาน

มีทั้งปลอกแบบกลมและแบบแบน