เข็มสักคิ้ว รุ่นมาตรฐาน 0.35 12 ชิ้น

Attribute:

เข็มสักคิ้ว สำหรับเครื่องสักรุ่นมาตรฐาน

เข็มสักมาตรฐาน

เข็ม 1 เข็ม 3 กลม เข็ม 3 แบน เข็ม 5 กลม เข็ม 5 แบน เข็ม 7 แบน

Share

Share

เข็มสักคิ้ว สักปาก

ใช้กับเครื่องสักรุ่นมาตรฐาน

มีทั้งปลอกแบบกลมและแบบแบน