ปลอกเข็มสักคิ้ว รุ่นไฉอี้ 12 ชิ้น

Attribute:

ปลอกเข็มสัก รุ่นไฉอี้

ปลอกเข็มมาตรฐาน

ปลอก 1 ปลอก 3 กลม ปลอก 5 กลม ปลอก 5 แบน ปลอก 7 แบน

Share

Share

ปลอกสำหรับเข็มสักคิ้ว 

ใช้กับเครื่องสักรุ่นไฉอี้ 

มีทั้งปลอกแบบกลมและแบบแบน