เข็มสักคิ้ว ดิจิตอล IFT

Attribute:

เข็มสักคิ้ว สำหรับเครื่องสัก IFT

เข็ม IFT

1 กลม 3 กลม 3 แบน 4 แบน 5 แบน 5 กลม 7 แบน

Share

Share

เข็มสักคิ้ว สักปาก

ใช้กับเครื่องสักดิจิตอล IFT 

เข็มมีขนาดเล็ก 

ป้องกันการติดเชื้อ 

มีทั้งเข็มหัวกลม และเข็มแบบแบน