เข็มสักคิ้ว ดิจิตอลก้านดำ

Attribute:

เข็มสักคิ้วดิจิตอลรุ่นใส

ขนาด

Share

Share

เข็มสักคิ้ว สักปาก

ใช้กับเครื่องสักรุ่นดิจิตอล 

ป้องกันการติดเชื้อ 

มีทั้งเข็มหัวกลม และเข็มแบบแบน