แผงหลุมสี

Attribute:

แผงหลุมใส่สีสำหรับงานสัก

Share

Share

สำหรับใส่สีสัก ใส่ยาชา หรือน้ำยาอื่นๆ

เพื่อแบ่งใช้คนต่อคน 

มีรอยปรุ ไว้สำหรับฉีกแบ่งเป็นชิ้นๆ