Oilwax บำรุงหลังสักปาก

Attribute:

ตัวบำรุงหลังสักปาก

Share

Share

Oil wax : ตัวบำรุงหลังสักปาก

• ช่วยลดการอักเสบ
• เพิ่มความชุ่มชื้น
• ลดอาการคัน
• ช่วยในการสมานแผล