เครื่องสักปาก

Attribute:

Share

Share

เครื่องสักปาก(หรือเครื่องสักตัว)

มอเตอร์แรง

น้ำหนักดี

ใช้งานง่าย

เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานในการสักคิ้ว หรือสักปากมาก่อน