หลุมใส่สีสัก 10 ชิ้น

Attribute:

หลุมใส่สีสำหรับงานสัก

ถุงมือ

S เล็ก M กลาง L ใหญ่

Share

Share

สำหรับใส่สีสัก ใส่ยาชา หรือน้ำยาอื่นๆ

เพื่อแบ่งใช้คนต่อคน