image

Microblading คิ้วลายเส้น 3-6 มิติ คือการใช้อุปกรณ์เฉพาะที่เรียกว่าใบมีดเพ้นท์ สร้างลายเส้นเพื่อเลียนแบบขนคิ้วตามทิศทางขนคิ้วจริงที่มี เพื่อให้คิ้วเป็นรูปทรงตามที่กำหนดไว้ และขนคิ้วที่เลียนแบบนั้น จะดูเสมือนขนจริงเป็นธรรมชาติ  ความแตกต่างของคิ้ว 3 มิติ และ คิ้ว 6 มิติ คือรายละเอียดของเส้นที่มีความสลับซับซ้อน และความเสมือนจริงที่แตกต่างกันออกไป โดยปกติแล้วอ.ผู้สอนจะสอนทั้ง 3 มิติ และ 6 มิติ เพื่อให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์และเลือกใช้ได้ตามลักษณะความหนาบางของขนคิ้วจริงของลูกค้า

รายละเอียดการเรียน
วันที่ 1 Drawing
     - การออกแบบทรงคิ้ว ให้เหมาะกับโครงหน้าแต่ละแบบ แต่ละเชื้อชาติ
     - ฝึกออกแบบทรงคิ้วในรูปแบบต่างๆ ตามสัดส่วนที่เหมาะสม(บนกระดาษ)
     - ฝึกออกแบบ บนหัวหุ่น (เสมือนสัดส่วนคนจริง)ใช้การตัดแผ่นหนังแปะหัวหุ่น
     - (การบ้าน) ฝึกลายเส้นเริ่มต้น ทีละขั้นตน(บนกระดาษ)
 วันที่ 2-3 Practice (Microblading)
    - ฝึกการกรีดลายเส้น ด้วยด้ามเพ้นท์ (บนแผ่นหนัง)
    - ฝึกการกรีดด้ามเพ้นท์ และทิศทางการทำงานที่ถูกต้อง (บนหัวหุ่น)
    - ปรับการวางทิศทางใบมีด ช่องไฟต่างๆ
    - ปรับและแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
 วันที่ 4 Testing
   - สอบปฎิบัติกับคนจริง
   - การจัดสเตชั่นอุปกรณ์การทำงาน
   - การพูดคุยกับลูกค้า และวิธีปฎิบัติงาน เมื่อเจอสถานการณ์จริง
   - ขั้นตอนการปฎิบัติงาน และเก็บรายละเอียดงาน
   - การให้ผลิตภัณฑ์หลังสัก และให้คำแนะนำอย่างถูกวิธี

หลังเรียนจบ : เมื่อผ่านการประเมินตามเกณฑ์จากอ. ผู้สอน นักเรียนสามารถรอรับใบประกาศได้ในวันสุดท้ายที่สอบค่ะ

image

               คิ้วสีฝุ่น - ออมเบลย์ - สไลด์คิ้ว

Powder Brows คิ้วสีฝุ่น คือ การใช้เครื่องสักค่อยๆ ระบายสีที่ต้องการลงบนทรงคิ้วที่วาดไว้ ให้เป็นทรง แต่มีสีที่อ่อนบาง เสมือนสีฝุ่น 
OMBRE Brows คิ้วออมเบลย์ คือ การใช้เครื่องสักค่อยๆ ไล่ระดับสี ให้อ่อนบาง สวยงาม ทั้งทรง โดยมากจะมีการไล่ระดับสี อ่อน เข้ม ตามพื้นผิวของลูกค้า
Shading Brows สไลด์คิ้ว คือ การใช้เครื่องสักค่อยๆ ระบายสีลงบนคิ้วที่ได้ทำการวาดทรงไว้ ให้มีลักษณะคม - ชัด เป็นทรงทึบ โดยไล่ระดับสีของหัวคิ้วให้มีลักษณะอ่อนไปจนถึงปลายคิ้ว หรือที่เรียกอีกอย่างว่า (คิ้วถาวร)

รายละเอียดการเรียน
 วันที่ 1 Drawing
     - การออกแบบทรงคิ้ว ให้เหมาะกับโครงหน้าแต่ละแบบ แต่ละเชื้อชาติ
     - ฝึกออกแบบทรงคิ้วในรูปแบบต่างๆ ตามสัดส่วนที่เหมาะสม (บนกระดาษ)
     - ฝึกออกแบบ บนหัวหุ่น (เสมือนสัดส่วนคนจริง)ใช้การตัดแผ่นหนังแปะหัวหุ่น
วันที่ 2-3 Practice (Shading)
     - ฝึกการสไลด์บนหัวหุ่น ด้วยเครื่องสัก
     - การใช้เครื่องมือและวิธีการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสม
     - ฝึกการไล่ระดับสี และการใช้สีบนหัวหุ่น
     - ปรับและแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
วันที่ 4 Testing
     - สอบปฎิบัติกับคนจริง
     - การจัดสเตชั่นอุปกรณ์การทำงาน
     - การพูดคุยกับลูกค้า และวิธีปฎิบัติงาน เมื่อเจอสถานการณ์จริง
     - ขั้นตอนการปฎิบัติงาน และเก็บรายละเอียดงาน
     - การให้ผลิตภัณฑ์หลังสัก และให้คำแนะนำอย่างถูกวิธี 

หลังเรียนจบ : เมื่อผ่านการประเมินตามเกณฑ์จากอ. ผู้สอน นักเรียนสามารถรอรับใบประกาศได้ในวันสุดท้ายที่สอบค่ะ


image
สอนตั้งแต่พื้นฐานการวาดทรงคิ้ว
image
ฝึกเรียนกับคนจริง
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy