สถาบันสอนสักคิ้ว 1 เดียวในไทย ที่ได้รับการรับรองจาก "สถาบัน BIOTEK" ประเทศอิตาลี ให้เป็นศูนย์กลางการอบรมหลักสูตร "เรียนสักคิ้วนานาชาติ"  ซึ่งเป็นสถาบันสอนที่ใหญ่ที่สุด และทั่วโลกให้การยอมรับ เราได้รวบรวมหลักสูตร การเรียนสักคิ้วจากต่างประเทศไว้ในที่เดียวเพื่อรองรับนักเรียนจากทั่วโลก 
 

          หลักสูตร "เรียนสักคิ้ว" มืออาชีพของเรามุ่งเน้นการเรียนเพื่อการปฎิบัติและการทำงานอย่างถูกต้อง ทำงานได้จริงทั้งในไทยและต่างประเทศ หลักสูตรที่สอน จะปรับให้เหมาะสมตามการใช้งานของผู้เรียนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด แก้ปัญหาได้ตรงจุด และตอบสนองความต้องการของลูกค้าของท่านในแต่ละพื้นที่ การเรียนสักคิ้วนั้น สามารถทำงานที่ต่างประเทศได้ ซึ่งใบประกาศที่ท่านได้รับในหลักสูตร International จะเป็นใบประกาศโดยตรงจากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ท่านสามารถนำไปใช้ทำงานได้ทั่วโลก

 
 
 
            เราเป็น สถาบันสอนสักคิ้ว แห่งเดียวในไทย ที่ลงนามความร่วมมือ MOU ร่วมกับ "โรงพยาบาลยันฮี" นักเรียนจะได้เรียนรู้ในหลักสูตร "ความรู้เชิงการแพทย์สำหรับช่างสัก" โดยเฉพาะ ผู้เข้าร่วมอบรม จะได้รับการอบรมโดยคุณหมอจากโรงพยาบาลยันฮี พร้อมทั้งรับใบประกาศโดยตรงในโรงพยาบาล
 
           นอกจากนี้ เรายังเป็นสถาบันเดียวในไทย ที่ทำความร่วมมือ MOU กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ "พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการ ในธุรกิจ Permanent Makeup" โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับการอบรมเทคนิคการทำคิ้ว ปาก ในสไตล์ต่าง ๆ จากอาจารย์หลากหลายสถาบัน "ฟรี" นอกจากนั้น หากท่านผ่านการอบรมในการสอบเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบประกาศที่ออกโดย "มหาวิทยาลัยสวนดุสิต" โดยตรง
image

โรงพยาบาลยันฮี

เราเป็นสถาบันสอนสักคิ้วแห่งเดียว ในไทยที่ได้ลงนาม ความร่วมมือ MOU
ร่วมกับ "โรงพยาบาลยันฮี" นักเรียนจะได้เรียนรู้ในหลักสูตร "ความรู้เชิงการแพทย์" สำหรับช่างสักโดยเฉพาะ

ซึ่งจะสอนเกี่ยวกับความรู้ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับช่างสักโดยตรง เช่น โรคที่เกี่ยวกับการสัก, การป้องกันการติดเชื้อเกี่ยวกับการสัก, การดูแลรักษาหลังการสักที่ถูกต้อง, ฯลฯ

เพื่อให้ช่างสักได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อนปฎิบัติงานจริง

image

สถาบัน BIOTEK

เราคือสถาบันสอนสักคิ้วที่ได้รับการรับรองหลักสูตรของ สถาบัน " BIOTEK " ประเทศอิตาลี (AUTHORIZED TRAINING CENTER)


ในการสอนหลักสูตรช่างสักคิ้วนานาชาติสไตล์ยุโรป เมื่อเรียนจบท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร จากสถาบัน BIOTEK ประเทศอิตาลีโดยตรง ซึ่งใบประกาศดังกล่าวเป็นใบประกาศที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก


หากท่านต้องการเรียนรู้ และทำงานในต่างประเทศ ใบประกาศที่มาจากสถาบัน BIOTEK อาจจะเป็นใบเบิกทางในการทำงานของท่านได้ ท่านสามารถสมัครเรียนในหลักสูตร INTERNATIONAL ของสถาบันทุกวัน และสามารถกลับมาทบทวนได้ "ฟรี" ตลอดชีพอีกด้วย

image

มหาวิทยาลัย KOOKMIN

การทำความร่วมมือ MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Kookmin (ประเทศเกาหลีใต้)
และ สมาคม KMTS ART MAKEUP ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ในวิชาชีพช่างสักคิ้ว

"หลักสูตรจากประเทศเกาหลี"


นอกจากนี้ สถาบันยังมีการส่งนักเรียนไปอบรมและแข่งขันสักคิ้ว ที่ประเทศเกาหลีอีกด้วยค่ะ โดยแต่ละปี จะมีการจัดอบรมและแข่งขันที่แตกต่างออกไป ในแต่ละช่วงเวลา ท่านสามารถติดตามและเข้าร่วมการแข่งขันและอบรมได้ โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่สถาบัน

image

MOU ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่าง

เป็นการอบรมสำหรับนักเรียนของวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนสักคิ้วเบื้องต้น แต่ยังขาดซึ่งปัจจัยการศึกษา ทางวิทยาลัยสารพัดช่าง จึงสร้างโอกาสให้กับนักเรียนของวิทยาลัย โดยจัดอบรม "หลักสูตรช่างสักคิ้ว" ร่วมกับวิทยาลัยและสถาบันจัดขึ้น ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง ท่านใดมีความสนใจแต่ขาดทุนทรัพย์

อนึ่ง การจัดอบรมแต่ละวิทยาลัยนั้น จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลา ความเหมาะสม วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และนโยบายของแต่ละวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างทั่วประเทศค่ะ

image

MOU กับ "มหาวิทยาลัยสวนดุสิต"

เกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ "พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการในธุรกิจ Permanent Makeup"

เพื่อพัฒนาศักยภาพช่างสักคิ้วให้ได้เข้าร่วมอบรมความรู้ใหม่ ๆ และเป็นการสอบเพื่อรับใบประกาศสำหรับช่างสักคิ้วในการ

"พัฒนาและยกระดับ" มาตรฐาน และภาพลักษณ์ของช่างสักคิ้วให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น โดยผู้เข้าร่วมอบรม

และสอบ จะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ "มหาวิทยาลัยสวนดุสิต" โดยตรง

image

สมาคมช่างสักคิ้วและความงาม

อาจารย์สุรัสวดี พรมลี เป็นผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งสมาคม

image
MOU กับ คุณวุฒิวิชาชีพ

และเปิดศูนย์สอบคุณวุฒิวิชาชีพ Multisite สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย อาชีพช่างสักคิ้วและอาชีพผู้สอนสักคิ้ว

MASTER TEACHING TEAM
ทีมอาจารย์ผู้สอนของทางสถาบันเคทโคเรีย
อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ มีประสบกาารณ์มากกว่า 10 ปี มุ่งเน้นสร้างอาชีพ ให้ผู้เรียนอย่างแท้จริง
image
MASTER KATE
ผู้อำนวยการสถาบัน
image
MASTER ART
อาจารย์ผู้สอน
image
MASTER MUT
อาจารย์ผู้สอน

 


 เรียนสักคิ้ว Microblading (ลายเส้น 3 - 6 มิติ)
6 วิชา 15,900.- อุปกรณ์ฟรี!!

1. สอนตั้งแต่พื้นฐาน
2. ชอบลายเส้นธรรมชาติ
3. ทบทวนฟรีตลอด 1 เดือน

 

 เรียนสักคิ้ว : สีฝุ่น (ออมเบย์) OMBRE
6 วิชา 15,900. - อุปกรณ์ฟรี!!

1. สอนตั้งแต่พื้นฐาน
2. สอบคนจริงทำงานได้
3. ทบทวนฟรีตลอด 1 เดือน

รียนสักคิ้ว : คอร์สกลาง 9 วิชา
25,900.- อุปกรณ์ฟรี!! 

1. สอนตั้งแต่พื้นฐาน
2. เลือกเวลาเรียนเองได้
3. สอบกับคนจริง ทุกวิชา

เรียนสักคิ้ว : ไม่จำกัดวัน
39,900.- ทบทวนฟรี!! ตลอดชีพ

1. ไม่จำกัดวันเรียน
2. เลือกเวลาเรียนเองได้
3. สอบกับคนจริงทุกวิชา

เรียนสักคิ้วหลักสูตร INTERNATIONAL
จากอิตาลี 59,900.- ทบทวนฟรี !! ตลอดชีพ

1. ทำงานต่างประเทศได้
2. มี CERTIFICATE รับรอง
3. แถมสีออแกนิค เกรดการแพทย์ คอร์สเรียนสัก Hairstoke 4 วัน
19,900.-

1. สำหรับผู้มีเวลาเรียนน้อย
2. ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้
3. มีงบประมาณจำกัด

 

15,900.- 
  1. ฟรี !! อุปกรณ์ในคอร์ส
  2. ควรมีพื้นฐานสักคิ้วสักมาก่อน
  3. สอบกับคนจริง 1 คนในวันเรียน


 คอร์ส "ลิฟติ้ง"ขนตา (หรือการดัดขนตากึ่งถาวร)  6,900.- 
  1. ฟรี !! อุปกรณ์จากเกาหลี
  2. กลับมาทบทวนได้ฟรี 
  3. สอบปฎิบัติจริง 1 คนในวันเรียน

 

  1. ลบรอยสักคิ้วด้วยน้ำยา MOWIN
  2. น้ำยาสกัดจากธรรมชาติสูตรออแกนิค
  3. สอบปฎิบัติกับคนจริง 1 คนในวันเรียน

9,900.-

1.ฟรี !! อุปกรณ์ในคอร์ส
2.ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้
3.สอบกับคนจริง 1 คนในวันเรียน

 29,900.-

คอร์สเรียนสัก PINK BIKINI  : VIP ตัวต่อตัว

คอร์สเรียนสักปาก : VIP ตัวต่อตัว


19,900.-

1. สักปากแก้ปากดำ
2. สักปากให้เร็วใน 10 - 30 นาที
3. อุปกรณ์นำกลับบ้านทำได้มากกว่า 50 เคส


 
" ศูนย์รวม การอบรมช่างสักคิ้วทั่วประเทศ "
แพ้ยาชา ทายาชาผิวบวมแดงไหม้ เกิดจากอะไร ? แก้ปัญหาอย่างไร?   คลิกเพื่ออ่าน......
สักปากแล้วเป็นเริม รักษายังไง ?
   คลิกเพื่ออ่าน.....
สาธิตการสักปาก
วิตามินบำรุงหลังการสักคิ้ว ใช้ตัวไหนดี?
  คลิกเพื่ออ่าน....
สาธิตการสักคิ้วลายเส้น 6 มิติ
ยาชาสักคิ้ว ยาชาสักปาก
ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย?   คลิกเพื่ออ่าน.....
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้