image
พร้อมอุปกรณ์ ครบเซท
  • การวิเคราะห์การเลือกแกนให้เหมาะสมกับขนตา
  • การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการทิ้งระยะเวลาของน้ำยา
  • วิธีการใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี
  • วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิด
  • วิธีการดูแลและบำรุงรักษา
  • การลงมือปฏิบัติจริงได้อย่างถูกวิธี 

 

การดัดขนตาแบบยกโคนขนตา 

 ทำให้ขนตาดูงอนยาว

เพิ่มวอลลุ่มให้ขนตาดูยาว หนา

อยู่ได้นานถึง 8 - 12 สัปดาห์