image
หลักสูตรได้รับรองจาก สถาบัน BIOTEK ประเทศอิตาลี

image
ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองจากแล็บ ประเทศอิตาลี

Microblading คิ้วลายเส้น 3-6 มิติ คือ การใช้อุปกรณ์เฉพาะที่เรียกว่าใบมีดเพ้นท์ สร้างลายเส้นเพื่อเลียนแบบขนคิ้วตามทิศทางขนคิ้วจริงที่มี เพื่อให้คิ้วเป็นรูปทรงตามที่กำหนดไว้ และขนคิ้วที่เลียนแบบนั้น จะดูเสมือนขนจริงเป็นธรรมชาติ  ความแตกต่างของคิ้ว 3 มิติ และ คิ้ว 6 มิติ คือรายละเอียดของเส้นที่มีความสลับซับซ้อน และความเสมือนจริงที่แตกต่างกันออกไป โดยปกติแล้วอ.ผู้สอนจะสอนทั้ง 3 มิติ และ 6 มิติ เพื่อให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์และเลือกใช้ได้ตามลักษณะความหนาบางของขนคิ้วจริงของลูกค้า

รายละเอียดการเรียน
วันที่ 1 Drawing
      - การออกแบบทรงคิ้ว ให้เหมาะกับโครงหน้าแต่ละแบบ แต่ละเชื้อชาติ
     - ฝึกออกแบบทรงคิ้วในรูปแบบต่างๆ ตามสัดส่วนที่เหมาะสม(บนกระดาษ)
     - ฝึกออกแบบบนหัวหุ่น (เสมือนสัดส่วนคนจริง) ใช้การตัดแผ่นหนังแปะหัวหุ่น
     - (การบ้าน) ฝึกลายเส้นเริ่มต้น ทีละขั้นตน(บนกระดาษ)
วันที่ 2 - 3 Practice (Microblading)
      - ฝึกการกรีดลายเส้น ด้วยด้ามเพ้นท์ (บนแผ่นหนัง)
     - ฝึกการกรีดด้ามเพ้นท์ และทิศทางการทำงานที่ถูกต้อง (บนหัวหุ่น)
     - ปรับการวางทิศทางใบมีด ช่องไฟต่างๆ
     - ปรับและแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
วันที่ 4 Testing
      - สอบปฎิบัติกับคนจริง
     - การจัดสเตชั่นอุปกรณ์การทำงาน
     - การพูดคุยกับลูกค้า และวิธีปฎิบัติงาน เมื่อเจอสถานการณ์จริง
     - การเก็บรายละเอียดงาน
     - การให้ผลิตภัณธ์หลังสัก และให้คำแนะนำอย่างถูกวิธี
วันที่ 5 Design Eyebrow Europe style
     - การฝึกออกแบบทรงคิ้วสไตล์ยุโรป, อเมริกา, ลาติน เพื่อให้เหมาะกับโครงหน้า
คิ้วสีฝุ่น - ออมเบลย์ - สไลด์คิ้ว
Powder Brows คิ้วสีฝุ่น คือ การใช้เครื่องสักค่อยๆ ระบายสีที่ต้องการลงบนทรงคิ้วที่วาดไว้ ให้เป็นทรง แต่มีสีที่อ่อนบาง เสมือนสีฝุ่น 
OMBRE Brows คิ้วออมเบลย์ คือ การใช้เครื่องสักค่อยๆ ไล่ระดับสี ให้อ่อนบาง สวยงาม ทั้งทรง โดยมากจะมีการไล่ระดับสี อ่อน เข้ม ตามพื้นผิวของลูกค้า
Shading Brows สไลด์คิ้ว คือ การใช้เครื่องสักค่อยๆ ระบายสีลงบนคิ้วที่ได้ทำการวาดทรงไว้ ให้มีลักษณะคม - ชัด เป็นทรงทึบ โดยไล่ระดับสีของหัวคิ้วให้มีลักษณะอ่อนไปจนถึงปลายคิ้ว หรือที่เรียกอีกอย่างว่า (คิ้วถาวร)

รายละเอียดการเรียน
วันที่ 5-6 Practice Shading Brows
     - ฝึกการสไลด์ (บนหัวหุ่น)ด้วยเครื่องสัก การใช้เครื่องมือและวิธีการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสม ฝึกการไล่ระดับสี และการใช้สีบนหัวหุ่น ปรับและแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
 วันที่ 7 Testing
     - สอบปฎิบัติกับคนจริง การปฎิบัติและขั้นตอนวิธีการทำงาน การเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ทำจริง การเก็บรายละเอียดงาน, การให้ผลิตภัณฑ์หลังสัก และคำแนะนำอย่างถูกวิธี
วันที่ 8 Review
     - ทบทวนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น , นักเรียนสามารถนำแบบมาสอบเพิ่มได้
วันที่ 9 Lip Tattoo สักปาก – สักขอบตา
     - การใช้เครื่องมือ และเข็มให้เหมาะกับงานที่ทำ ขึ้นตอนต่าง ๆ วิธีทำ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดระหว่างทำ การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า -โรคต่างๆ ที่ต้องเฝ้าระวังและวิธีป้องกัน
วันที่ 10 Testing
     - สอบปฎิบัติสักปาก – สักขอบตา, ขั้นตอนการทำงาน, การเตรียมสเตชั่น และอุปกรณ์ต่างๆ การดูแลหลังปฎิบัติงาน และการให้คำแนะนำอย่างถูกวิธี

เมื่อจบครบทุกหลักสูตรแล้ว : นักเรียนยังสามารถทบทวนต่อ หรือนำแบบมาสอน ในส่วนที่คิดว่ายังไม่มั่นได้โดยไม่จำกัดระยะเวลาค่ะ