image

VIP 1 วัน 9,900 บาท

  การสักขอบตา เป็นการเน้นดวงตาให้กลม โต สวยยิ่งขึ้น และทำให้ขอบตามีขอบคมชัด โดยการสักจะมีแบบอินเนอร์ไลน์เนอร์และอายไลน์เนอร์ ขึ้นอยู่กับความต้องการและความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้าการติดของสีผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวและการดูแลของแต่ละบุคคล เนื่องจากชั้นตาเป็นผิวหนังที่บาง ทำให้รับสีได้น้อย จึงอาจจะจางเร็วกว่าการสักส่วนอื่น แต่โดยทั่วไปการติดของสีจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 ปี

  ทางสถาบันเราจึงเน้นสอนแบบละเอียดจับมือปฏิบัติ แบบตัวต่อตัว เพื่อการทำงานและการสร้างรายได้อย่างจริงจัง 


1.เครื่องสักรุ่นมาตราฐาน.     2. สีสำหรับสักตา

3.สำลี.                           4.ครีมคิง

5.คัตตอลบัต.                    6.เข็ม+ปลอก 

7.กล่องสำหรับใส่อุปกรณ์     8.เสื้อคลุมปฏิบัติการ

9. ถุงมือ.                         10. หมวก

11. หน้ากากอนามัย.            12.ชุดหนังสืิอแบบเรียน

เรียนจบรับใบประกาศได้เลย  
image