หลักสูตรสักไรผม เทคนิค แฮร์ไลน์  เป็นการใช้ใบมีดเพื่อสร้างแบบเส้นขน  ( นิยมในกลุ่มลูกค้าคนไทย )
 
หลักสูตรสักไรผม เทคนิค สเก๊าส์ เป็นการใช้เครื่องสัก โดยจะมีเข็มเฉพาะในการทำ ( นิยมในกลุ่มลูกค้าหัวล้านและนิยมในต่างประเทศ )