ประวัติการศึกษาต่อเพิ่มเติม

 • 2019 จบหลักสูตร  Biotek PMU Master Teacher, BIOTEKACADEMY, ITALY
 •  2018 จบหลักสูตร  Phicontour Royal Artist - Craft Master Phicontour Training, PHIACADEMY
 •  2018 จบหลักสูตร  Phicontour Royal Artist - Craft Master Phicontour Training, PHIACADEMY
 •  2017 จบหลักสูตร  Phibrows Artist- Microblading Course from Branko Babic Microblading Academy, PHIACADEMY
 •  2017 จบหลักสูตร  Tricopigmentation Master Class from Toni Belfatto
 •  2016 จบหลักสูตร  Hair Folicle Simulation Master Class frome NPM International
 •  2016 จบหลักสูตร  Semi Permanent Highest Course from Global Beauty Course of Kookmin University
 •  2016 จบหลักสูตร  Shaded Eyeliner & Full 3D Lips Master Class from TUNDE MEHN PMU ART SCHOOL, New York,USA
 •  2015 จบหลักสูตร  Medical Make-up Course from K-MTS Korea
 •  2014 จบหลักสูตร Permanent Cosmetic Training Program from Korea Medical Group
 •  2014 จบหลักสูตร  Eyeliner & Eyelash Enchancement, Full Lip, Lip Line, Eyebrow & Beauty Spot from KPMF
 •  2013 จบหลักสูตร  Semi Permanent Makeup by Eyebrow Make-up Academy
 •  2011 Started learning eyebrows tattooing

รางวัลที่ได้รับ

 • 2019 คณะกรรมการตัดสินในงาน Beyond Beauty ASEAN Bangkok Contest
 • 2019 รางวัล ครูคนดี ประเภทครูต้นแบบ งานรางวัลครูคนดี เทพทอง
 • 2018 รางวัล ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบทรงคิ้ว งานโหวงเฮ้ง 12 ทรงตามปีเกิด
 • 2018 ได้รับการแต่งตั้งเป็น Authorized Training Center (ศูนย์การอบรม) ของ สถาบัน BIOTEK ประเทศอิตาลี 
 • 2017 รางวัล SMEs สร้างอาชีพ Awards สถาบันสร้างอาชีพดีเด่นแห่งปี
 • 2017 ผู้ก่อนตั้งหลักสูตร "ความรู้เชิงการแพทย์สำหรับช่างสัก" ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮี
 • 2017 รับรางวัล Top Business Awardr 2017  สาขา สถาบันส่งเสริมอาชีพดีเด่น
 • 2017 คณะกรรมการตัดสินงาน Eyebrow Professional Awards ในปี 2017
 • 2016 ผู้ก่อนตั้งโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการในธุรกิจ Permanent Make Up 2016 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • 2016 คณะกรรมการ งาน Eyebrow Professional Awards ในปี 2016 
 • 2016 คณะกรรมการ การแข่งขันจัดโดยสถาบัน K-M.T.S จากประเทศเกาหลี