สักขอบตา

การสักขอบตา เป็นการเน้นดวงตาให้กลม โต สวยยิ่งขึ้น และทำให้ขอบตามีขอบคมชัด โดยการฝั่งสีเข้าที่ผิวขอบตาทั้งบนและล่าง โดยการสักจะมีแบบอินเนอร์ไลน์เนอร์และอายไลน์เนอร์ขึ้นอยู่กับความต้องการและความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้า

สีที่ใช้ ไม่ก่อปฏิกิริยากับร่างกาย ไม่ก่อมะเร็งและพบปฏิกิริยาแพ้น้อยมาก เป็นสีที่ผ่านการรับรองจากแล็บและนำเข้าจากประเทศอิตาลี

ผลลัพธ์ ของการสักขอบตา จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวและการดูแลของแต่ละบุคคล เนื่องจากชั้นตาเป็นผิวหนังที่บาง โดยทั่วไปการติดของสีจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 ปี

image
image
หมายเหตุ : ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล
image
หมายเหตุ : ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล