สถาบัน BIOTEK ณ ประเทศอิตาลี
โรงพยาบาลยันฮี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถาบัน Kookmin ประเทศเกาหลีใต้
วิทยาลัยสารพัดช่าง (นครราชสีมา)
บรรยากาศการเรียน
ที่ เคทโคเรีย
อบรบวาดทรงคิ้วให้กับพนักงาน
"โรงพยาบาลยันฮี"
บรรยากาศการอบรม
"ความรู้เชิงการแพทย์" สำหรับช่างสัก 
บรรยากาศการอบรม "พัฒนาศักยภาพช่างสัก"
มหาวิทยาลัย "สวนดุสิต"
บรรยากาศการอบรมร่วมกับ
"วิทยาลัยสารพัดช่าง"
บรรยากาศการแข่งขันสักคิ้ว
ณ ประเทศเกาหลีใต้
หลักสูตร "คิ้วสีฝุ่น - สักปากเหมือนทาลิป"
ร่วมกับ Candy Academy From Vietnam
หลักสูตร "flash lip" สักปากใน 10 นาที
ร่วมกับ Master Julie From Vietnam
คอร์สเรียน "ลิฟติ้งขนตา" (Lash Lift) การดัดขนตาในรูปแบบใหม่
การอบรมหลักสูตร
"12 ทรงตามปีเกิด" สำหรับช่างสัก
การอบรมวาดทรงคิ้วฟรี
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การอบรม "ความรู้ทางการแพทย์สำหรับช่างสัก"
โรงแรมมิราเคิ้ลแกรนด์