อบรมความรู้เชิงการแพทย์ สำหรับช่างสักโรงพยาบาลยันฮี

อบรมความรู้เชิงการแพทย์ สำหรับช่างสักโรงพยาบาลยันฮีวันที่ 1 / 4 / 2018