ปลอกเข็มสักคิ้ว รุ่นมาตรฐาน 12 ชิ้น

คุณสมบัติสินค้า:

ปลอกเข็มสัก ใช้กับเครื่องสักรุ่นมาตรฐาน #ปลอกเข็มไฉอี้ #ปลอกเข็มมาตรฐาน #ปลอกเข็ม #อุปกรณ์สักคิ้ว #อุปกรณ์สักปาก #อุปกรณ์สัก

ปลอกเข็มมาตรฐาน

ปลอก 1 ปลอก 3 กลม ปลอก 3 แบน ปลอก 5 กลม ปลอก 5 แบน ปลอก 7 แบน

Share

Share

ปลอกสำหรับเข็มสักคิ้ว 

ใช้กับเครื่องสักรุ่นมาตรฐาน

มีทั้งปลอกแบบกลมและแบบแบน 

#ปลอกเข็มไฉอี้ #ปลอกเข็มมาตรฐาน #ปลอกเข็ม #อุปกรณ์สักคิ้ว #อุปกรณ์สักปาก #อุปกรณ์สัก