แผ่นหนังฝึกสัก (คิ้ว ปาก ตา) 3D

คุณสมบัติสินค้า:

แผ่นหนังปากตา สำหรับฝึกสัก #แผ่นหนังสักคิ้ว #แผ่นหนังฝึกสัก #แผ่นหนังสักปาก #แผ่นหนังสักตา #แผ่นหนังสักตัว #แผ่นหนังลายเส้น #อุปกรณ์สักคิ้ว

Share

Share

แผ่นหนังฝึกสัก ปากตา  

 รวมปากและตา ไว้ในแผ่นเดียว 

#แผ่นหนังสักคิ้ว #แผ่นหนังฝึกสัก #แผ่นหนังสักปาก #แผ่นหนังสักตา #แผ่นหนังสักตัว #แผ่นหนังลายเส้น #อุปกรณ์สักคิ้ว